Skróty (słowniczek)

Szukając informacji w internecie, czy czytając fachową literaturę niejednokrotnie pojawiają się w niej przeróżne skróty, które są najczęściej angielskimi akronimami nazw. Biegłe posługiwanie się nimi umożliwi łatwiejsze zrozumienie tematu.
Niniejszy wpis będzie rozwijany o kolejne skróty, które naturalnie pojawiają się po drodze, w trakcie zgłębienia tematów, którym poświęcony jest blog. Poszczególne wpisy w słowniczku z czasem staną się odnośnikami do szerszych opisów pojęć i narzędzi.

 • AMO – Analysis Management Objects (40)
 • ASSL – Analysis Services Scripting Language (426)
 • BI – Business Intelligence
 • BIDS – Business Intelligence Development Studio
 • DB – database
 • DBA – Database Administrator
 • DM – data mart
 • DMX – Data Mining Extensions (255)
 • DSV – Data Source View
 • DWH/DW – data warehouse
 • EDW – enterprise data warehouse
 • ETL – extract, transform, load
 • HOLAP – Hybrid Online Analytical Processing
 • IIS – Internet Information Services
 • KPI – key performance indicator
 • MDX – Multidimensional Expressions
 • MOLAP – Multidimensional Online Analytical Processing
 • MS SSQL – Microsoft SQL Server
 • ODBC – Open DataBase Connectivity
 • ODC – Office Data Connection
 • ODS – operational data store
 • OLAP – Online analytical processing
 • OLE DB, OLE-DB, OLEDB – Object Linking and Embedding, Database
 • OLTP – Online Transaction Processing
 • RDBMS – relational database management system
 • ROLAP – Relational Online Analytical Processing
 • SQL – Structured Query Language
 • SSAS – SQL Server Analysis Services
 • SSIS – SQL Server Integration Services
 • SSMS – SQL Server Management Studio
 • SSRS – SQL Server Reporting Services
 • T-SQL – Transact-SQL
 • WCF – Windows Communication Foundation

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *