Czy jest możliwe objęcie transakcją skryptu wykonywanego na wielu bazach?

Czy można objąć transakcją wykonywanie skryptu na wielu bazach? Takie proste pytanie wpadło mi dzisiaj do głowy. Odpowiedź zawiera się w poniższym skrypcie.