Podstawowe informacje o SQL

Niniejszy post zawiera podstawowe informacje o tym, czym jest SQL, a także praktyczne realizacje kilku prostych zapytań w MS SQL Serverze. We wpisie skorzystano ze skrótów, które znajdują się tutaj. SQL to strukturalny język zapytań (ang. Structured Query Language), dzięki któremu można dokonywać operacji na bazie danych. Można przyjąć, że na język SQL składa się…