Rodzaje przepływów w SSIS (Control Flow)

W Integration Services istnieje kilka rodzajów przepływów. Zastosowanie wszystkich z nich należy znać, by uniknąć niepotrzebnych nieporozumień w przyszłości. Domyślnie łącznikiem poszczególnych elementów na poziomie Control Flow jest przepływ typu Success, czyli po ukończeniu z sukcesem danego zadania następuje przejście do drugiego. W sumie jednak istnieją 3 rodzaje przepływów: Success – zakończenie z sukcesem (domyślnie) Failure –…