Trik wyświetlania opisu kolumny w design mode

Dodawanie opisów kolumn jest dobrą praktyką, o której nie powinniśmy nigdy zapominać. Tabele tworzymy przeważnie wykorzystując T-SQL, czasem posiłkując się designerem. Design mode domyślnie wyświetla nazwę kolumny i jej typ: Ingerując jednak nieznacznie w rejestr systemowy możemy doprowadzić do wyświetlenia także opisu. Ten trik mocno upraszcza sprawę poznawania istniejących tabel (pod warunkiem że ktoś zadbał…