Jak zapisać wyniki zapytania jako CSV z nagłówkiem?

W celu wyeksportowania wyniku wykonywanego zapytania w oknie Results należy kliknąć PPM i wybrać opcję Save Results As…, a następnie wskazać ścieżkę do wyeksportowanego pliku. Domyślnym ustawieniem SSMS jest eksport danych do pliku CSV bez nagłówka. Aby to zmienić należy skorzystać z opcji: Tools -> Options -> zakładka Query Results -> sekcja SQL Server -> podsekcja Results…