Zastosowanie synonimów

Rzadko wykorzystywaną możliwością w SQL Server jest tworzenie tzw. synonimów. Sama nazwa tego typu obiektu dobrze obrazuje sens ich stosowania. Synonimy wykorzystywane są do nazywania innych obiektów bazodanowych. Dzięki temu możemy uprościć powoływanie się na inne obiekty.

Ciekawym zastosowaniem synonimów może być np. następujący przypadek. Wyobraźmy sobie dość klasyczną instancję SQL Server z jedną bazą centralną i wieloma bazami klienckimi. W bazie centralnej mamy informacje na temat listy zestawień, które są zestawieniami predefiniowanymi, nieedytowalnymi. Z kolei każdy klient ma w swojej bazie listę swoich specyficznych zestawień.
Możemy zatem chcieć wyświetlić listę wszystkich zestawień (zarówno centralne jak i klienckie) za pośrednictwem jednego obiektu bazodanowego. W tym wypadku wystarczy stworzyć widok, który będzie unią tabel z baz: centralnej i klienckiej. W widoku tym możemy właśnie skorzystać z synonimu do tabeli w bazie centralnej. Przypadek ten obrazuje poniższy kod.

Zaletą takiego podejścia jest uniezależnienie się od zmiany nazwy bazy centralnej czy zmiany nazwy obiektu odwołania (w takim przypadku należy tylko zmienić definicję synonimu), a przede wszystkim możliwość odwołania się w kontekście danej bazy do obiektów innej bazy.
Synonimy mogą wydawać się zupełnie zbędne. W specyficznych przypadkach mogą jednak pomóc w pracy dewelopera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *