Podstawowe informacje o SQL

Niniejszy post zawiera podstawowe informacje o tym, czym jest SQL, a także praktyczne realizacje kilku prostych zapytań w MS SQL Serverze. We wpisie skorzystano ze skrótów, które znajdują się tutaj.
SQL to strukturalny język zapytań (ang. Structured Query Language), dzięki któremu można dokonywać operacji na bazie danych. Można przyjąć, że na język SQL składa się pięć obszarów:

 • SQL DML (ang. Data Manipulation Language – „język manipulacji danymi”)

  INSERT, UPDATE, DELETE

 • SQL DDL (ang. Data Definition Language – „język definicji danych”)

  CREATE, DROP, ALTER

 • SQL DCL (ang. Data Control Language – „język kontroli nad danymi”)

  GRANT, REVOKE, DENY

 • SQL DQL (ang. Data Query Language – „język definiowania zapytań”)

  SELECT

 • SQL TCL (ang. Transactional Control Language) – „język kontroli transakcji”

  COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

Poszczególne polecenia zostaną dokładnie opisane w późniejszych wpisach. Skondensowany podział SQL na podjęzyki prezentuje poniższy rysunek.


W celu wykonania zapytania do BD SQL Server należy w SSMS kliknąć PPM na instancji SQL Servera lub na konkretnej BD i wybrać New Query. Można wykorzystać także skrót klawiaturowy CTR + N.


Skorzystamy z kilku wybranych poleceń z powyższej listy. Będziemy tworzyć tzw. tymczasowe tabele, wykorzystując naszą domyślną instancję serwera. Nie będziemy na razie wchodzić w szczegóły techniczne.

Powyższy kod umożliwia utworzenie tabeli o nazwie #TabelaTymczasowa. Znak hash oznacza, że będzie to właśnie tabela tymczasowa. W nawiasie podane są nazwy atrybutów wraz z typami.
By umieścić przykładowe dane w tabeli skorzystamy z polecenia INSERT.

Samo wyświetlenie danych umożliwia polecenie SELECT.

Poniższy rysunek przedstawia wynik zapytania.


Te proste instrukcje można zrozumieć intuicyjnie. W miarę upływu czasu naturalne będzie ich stosowanie. Podsumowując, wykorzystaliśmy polecenia do utworzenia tabeli tymczasowej (polecenie CREATE – SQL DDL), umieszczenia danych w bazie (polecenie INSERT – SQL DML) i polecenie do wyświetlenia danych (polecenie SELECT – SQL DQL).
Warto poeksperymentować i samemu spróbować opracowaniem poleceń służącym do tworzenia tabel

Źródła:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *