SSIS cache w transformacji Lookup (cz. 2/3)

Ostatnio pisałem na temat wykorzystania cache przez SSIS. W tym poście chciałbym uzupełnić te treści.
Typ buforowania tabeli referencyjnej może znacznie zoptymalizować przepływ. W niektórych przypadkach jednak korzystne jest także wykorzystanie bufora do zapisywania wystąpień identyfikatorów, które nie wystąpiły w tabeli referencyjnej.
Rozważmy przypadek, w którym mamy tabelę faktów z odwołaniem do wymiaru produkt. Wymiar ten nie został jednak jeszcze z jakichś przyczyn zasilony kompletem danych. W tabeli faktów mamy dość jednorodne produkty, których w większości przypadków nie ma w w wymiarze. Zastosowanie Partial cache w takim scenariuszu wydaje się najlepsze. Niestety nie unikniemy każdorazowego odwoływania się do wymiaru w przypadku nieistniejących w wymiarze produkt identyfikatorów.
W takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam opcja Enable cache for rows with no matching entries na zakładce Advanced. W tym miejscu można ustalić ile procent cache będą stanowić nie pasujące wpisy. Domyślnym ustawieniem jest 20%.

UWAGA! Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku Partial cache.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *