Bazy sytemowe w SQL Server

W SQL Server istnieją dwa rodzaj baz, tzw. bazy systemowe oraz regularne bazy tworzone przez użytkowników. Systemowe bazy są niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu SQL Server. Można wyróżnić pięć baz systemowych w SQL Server. Sa one widoczne po rozwinięciu węzłów instancji SQL Server Databases/System Databases, co zostało zaprezentowane na poniższym rysunku.

Wyjątek stanowi ukryta baza Resource Database, która jest niewidoczna na poziomie Management Studio. Zadania i możliwości baz systemowych są zróżnicowane:

 • master
  • podstawowa baza
  • zawiera metadane o wszystkich bazach danych danej instancji (użytkownicy, lokalizacja plików, itd.)
  • należy wykonywać kopię bezpieczeństwa
 • model
  • stanowi szablon bazy danych
  • każda nowa baza danych jest kopią bazy model
  • możliwa modyfikacja, która wpłynie na tworzone w przyszłości bazy – należy jednak być bardzo ostrożnym
 • msdb
  • zawiera informacji odnośnie zaplanowanych zadań w SQL Server Agent
  • wykorzystywana do przetrwarzania zadań i alertów
  • możliwe usunięcie skutkujące ograniczeniem funkcjonalności
 • tempbdb
  • tworzona na nowo przy każdym uruchomieniu instacji SQL Servera
  • zawiera m.in. wszystkie tymczasowe tabele (w: tempdb/Temporary Tables) oraz tymczasowe procedury pamiętane
  • stanowi obszar roboczy SQL Servera
  • dostępna dla wszystkich użytkowników systemu

Źrodła:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *