Rodzaje przepływów w SSIS (Control Flow)

W Integration Services istnieje kilka rodzajów przepływów. Zastosowanie wszystkich z nich należy znać, by uniknąć niepotrzebnych nieporozumień w przyszłości.

Domyślnie łącznikiem poszczególnych elementów na poziomie Control Flow jest przepływ typu Success, czyli po ukończeniu z sukcesem danego zadania następuje przejście do drugiego. W sumie jednak istnieją 3 rodzaje przepływów:

  • Success – zakończenie z sukcesem (domyślnie)
  • Failure – zakończenie z błędem
  • Completion – zakończenie (nieistotne czy z błędem czy bez)

Aby zmienić rodzaj przepływu wystarczy kliknąć PPM na przepływie i wybrać interesującą nas opcję:

Warto nadmienić, że w ramach jednego dużego przepływu możemy wykorzystywać różne kombinacje:

Ostatnią komplikacją jest to, że można tworzyć logiczne powiązania pomiędzy wieloma przepływami wychodzącymi z jednego zadania. Można wykorzystać operatory logiczne OR albo AND:

  • operator logiczny AND wymusza przejście do wszystkich odchodzących zadań
  • operator logiczny OR wymusza przepływ

Domyślnym operatorem jest AND. Zmiany operatora logicznego możemy dokonać za pomocą dwukrotnego kliknięcia na danej strzałce.

Dzięki trzem rodzajom przepływu i operatorom logicznym uzyskujemy prawdziwy arsenał opcji:

Ostatnią kwestią odnośnie przepływu jest wykorzystanie wyrażenia warunkowego (tzw. Expression), w którym możemy wymusić spełnienie jakiejś zależności, by konkretne zadanie zostało wykonane. Przykładowo, w przypadku wartości zmiennej ustalonej na TRUE o nazwie Zmienna wykona się zadanie DFT_Różnicowe:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *