Najpotrzebniejsze informacje na temat indeksów

Indeksy stanowią niezwykle ważny obiekt bazodanowy, którego zadaniem jest przyspieszenie dokonywania operacji na danych. Podstawowe informacje na temat indeksów przedstawiłem w formie wypunktowania poniżej. Wpis ten nie jest wytłumaczeniem od początku do końca jak działają indeksy, ponieważ takich wpisów istnieje wiele i można bez problemu takie odnaleźć. Wpis ten stanowi po prostu luźne notatki na…

Tabele wirtualne w operacji UPDATE w SQL Server

Pod maską SQL Server kryje niespodziankę odnośnie update ‚u rekordów. Zobaczmy to na przykładzie – zacznijmy od przygotowania prostej tabelki.

Drugim krokiem będzie update pola „nazwa” dla rekordu o ID=1.

Wyświetliliśmy w tym przypadku za pomocą tzw. tabeli wirtualnej nowowstawiony rekord. Przywróćmy starą nazwę dla rekordu o ID=1. Następnie zweryfikujmy jaki rekord zostaje usuwany przy operacji…

Jak sprawdzić czy dany login jest przypisany do konkretnej roli serwerowej?

Pytanie wydaje się banalne, ale czasami okazuje się, że dany użytkownik np. może przynależeć do grupy domenowej lub dziedziczyć uprawnienia nie wprost. W tym przypadku warto skorzystać z funkcji IS_SRVROLEMEMBER:

Inne role, to: sysadmin, serveradmin, dbcreator, setupadmin, bulkadmin, securityadmin, diskadmin, public, processadmin. Zakładając, że mamy dwa loginy, z których jeden jest przypisany do roli sysadmin, a drugi…

Czym jest instancja SQL Server?

Na samym początku mojej przygody z SQL Server dość trudno było mi zrozumieć termin „instancja”. Teraz wydaje mi się to trywialne, ale jeśli ktoś zastanawia się nad sensem tego terminu, to warto przeczytać ten wpis. W książkach z SQL Server można odnaleźć próbę tłumaczenia słowa „instancja” jako „egzemplarz systemu”. Szczerze mówiąc sformułowanie to na początku bardzo mnie bolało w…