Tabele tymczasowe

W poście „Podstawowe informacje o SQL” tworzyliśmy tzw. tabele tymczasowe. Czym one tak właściwie są i gdzie są przechowywane? Tabele tymczasowe stanowią bardzo przydatną funkcjonalność w SQL Serverze. Istnieją one w trakcie trwania sesji połączenia z SQL Serveren. Każdorazowo otwarte nowe okno w SQL Server Management Studio (SSMS) powoduje nawiązanie sesji z SQL Serverem. Utworzone tabele…

Bazy sytemowe w SQL Server

W SQL Server istnieją dwa rodzaj baz, tzw. bazy systemowe oraz regularne bazy tworzone przez użytkowników. Systemowe bazy są niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu SQL Server. Można wyróżnić pięć baz systemowych w SQL Server. Sa one widoczne po rozwinięciu węzłów instancji SQL Server Databases/System Databases, co zostało zaprezentowane na poniższym rysunku. Wyjątek stanowi ukryta baza Resource Database, która jest niewidoczna…

Podstawowe informacje o SQL

Niniejszy post zawiera podstawowe informacje o tym, czym jest SQL, a także praktyczne realizacje kilku prostych zapytań w MS SQL Serverze. We wpisie skorzystano ze skrótów, które znajdują się tutaj. SQL to strukturalny język zapytań (ang. Structured Query Language), dzięki któremu można dokonywać operacji na bazie danych. Można przyjąć, że na język SQL składa się…

Skróty (słowniczek)

Szukając informacji w internecie, czy czytając fachową literaturę niejednokrotnie pojawiają się w niej przeróżne skróty, które są najczęściej angielskimi akronimami nazw. Biegłe posługiwanie się nimi umożliwi łatwiejsze zrozumienie tematu. Niniejszy wpis będzie rozwijany o kolejne skróty, które naturalnie pojawiają się po drodze, w trakcie zgłębienia tematów, którym poświęcony jest blog. Poszczególne wpisy w słowniczku z…